Avís Legal

1. Identificació del titular de la Web:

GRUP FERRER INTERNACIONAL, S.A.
A-61738993
Av. Diagonal 549, 5ª planta,
08029, Barcelona (Espanya)
Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona, Tom 2396, foli 34, número T-38122.

2. Acceptació de l'Usuari

Les presents Condicions d'Ús regulen l'accés i la utilització de la pàgina Web (incloure pàgina web) que FERRER posa a la disposició dels Usuaris en Internet

.

GRUP FERRER INTERNACIONAL S.A. pot oferir a través de la pàgina Web, serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s'informarà a l'Usuari en cada cas concret. L'accés i la navegació en la mateixa impliquen l'acceptació sense reserves de les presents Condicions d'ús.

3. Accés a la pàgina Web

Aquesta pàgina Web va dirigida exclusivament a Usuaris majors d'edat (18 anys). En general no s'exigeix el previ registre com a Usuari per a l'accés i ús de la pàgina Web, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s'hagi de realitzar aquest registre. Les dades dels Usuaris obtinguts a través de la subscripció o registre, estan protegits mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos. L'Usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d'usos no autoritzats per tercers.

L'Usuari haurà de notificar a FERRER immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina Web, de la qual hagi tingut coneixement.

 

FERRER adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això, conforme a l'establert per la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

GRUP FERRER INTERNACIONAL S.A. no es fa responsable enfront dels Usuaris, per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a GRUP FERRER INTERNACIONAL S.A., ni per l'ús que de tals dades facin tercers aliens a GRUP FERRER INTERNACIONAL S.A..

4. Ús correcte de la Web

L'Usuari es compromet a utilitzar la Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d'ús, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera l'Usuari s'obliga a no utilitzar la Web o els serveis que es prestin a través d'aquesta, amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut de les presents Condicions d'ús, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi de la Web per altres Usuaris. Així mateix, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la Web.

L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres Usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals FERRER presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de GRUP FERRER INTERNACIONAL S.A. o de tercers.

5. Publicitat

Part del lloc Web pot allotjar continguts publicitats o esta patrocinats. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se de que el material enviat per a la seva inclusió en el lloc Web compleix les lleis que en cada cas poden ser d’aplicació.

GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que poden incloure els continguts publicitats o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts inserits en el lloc Web, poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: lopd@ferrer.com

6. Enllaços de tercers

Les presents Condicions d'ús es refereixen únicament a la pàgina Web i continguts de GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. No s'apliquen als enllaços o a les pàgines Web de tercers accessibles a través de la pàgina Web.

Les destinacions d'aquests enllaços no estan sota el control de GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. pel que GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. no és responsable del contingut de cap de les pàgines Web de destinació d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina Web a la qual s'arribi des de la Web de FERRER , ni de cap canvi o actualització d'aquestes pàgines.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina Web enllaçada per part de GRUP FERRER INTERNACIONAL S. A.